Part of Tagansko-Krasnopresnenskaya line will be closed on June 13
Share

Part of Tagansko-Krasnopresnenskaya line will be closed on June 13